اتريش كشوری سودآور حتی برای سرمايه گذاری های بين المللی است. اتریش جزء کشورهایی است که در بحث جهانی شدن از رتبه بالائی برخوردار است. این نتیجه گیری برگرفته از “شاخص جهانی شدن KOF در سال 2016 است که توسط موسسه مشهور سوئیس فدرال تکنولوژی (ETH) در زوریخ گردآوری شده است. این شاخص سالانه به بررسی فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهانی شدن در 192 کشور می پردازد.