آفریقای جنوبی  کشوری است بین دو اقیانوس اطلس و هند و دارای سه پایتخت متمایز، پرتوریا قوه مجریه، کیپ تاون قوه مقننه و همچنین بلوم فونتین که مرکز قوه قضائیه می باشد همچنین شهر ژوهانسبورگ پرجمعیت ترین و یکی از شهرهای مهم توریستی این کشور می باشد.جمعیت این کشور تا سال ۲۰۱۳ تقریبا ۵۳میلیون نفر بود که 80 درصد ترکیب جمعیتی این کشور سیاهپوستان بودند.