شهر سنگاپور با کلان‌شهرهای آسیایی همسایه خود بیشتر ازلحاظ تمیزی و مرتب بودن متفاوت است تا حدی که جویدن آدامس در مکان‌های عمومی جریمه دارد و از آن‌جا که سنگاپور یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان است و همچنین قصد دارد به همین ترتیب ازجمله با قوانین سخت‌گیرانه خود بماند، مثلا یکی از این قوانین ممنوعیت آن فروش آدامس است.